FORMULARZ ODPOWIEDZI

Uwaga: formularz należy wypełnić i wysłać przez internet najpóźniej do godziny 15:00 dla kategorii CE, 15:30 dla kategorii CM, 16:00 dla kategorii C1 i 17:00 dla pozostałych kategorii (C2, L1, L2, GP, HC).
Dane są zbierane na potrzeby organizacji Mistrzostw GMiL. Uczestnicy Konkursu podają dane dobrowolnie i mają prawo sprawdzenia jakie dane są przechowywane oraz ich poprawienie m.in. przez pocztę elektroniczną adres email gmil@pwr.edu.pl . Administratorem danych jest Politechnika Wrocławska z siedzibą Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław.


Kliknięcie Dalej oznacza akceptację regulaminu.
                     
(odpowiedzi jeszcze nie zostaną wysłane, będzie możliwość ich poprawienia na kolejnej stronie)